4.Ústava ČR - vznik, koncepce, forma, obsah - Ius Wiki

Okruh A 1. Předmět a prameny ústavního práva | 2. Kontinuita a diskontinuita v ústavním právu ČR, legalita a legitimita v politických zvratech v roce 1918 ...

Příběh :: Adikia

Příběh I. díl - Podání žalobního návrhu. V souvislosti s vydáním metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti „Doporučená výchozí rozmezí pro ...

Přehled práva duševního vlastnictví a jeho právní ochrany ...

Celou Praktickou příručku si můžete přečíst či vytisknout v grafické úpravě měsíčníku Právní rádce (PDF). Přiložený soubor je ve formátu Adobe ...

Ochrana osobnosti -

// / Ochrana osobnosti. Ochrana osobnosti. 01.07.2015 00:00. Zásah do práva na ochranu dobré pověsti právnické osoby pravdivou informací

Ústavní soud - Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Koncept svobody myšlení, svědomí, vyznání...a co dál ...

Íčko 04.03. 2015. V souvislosti s Káhirskou deklarací lidských práv v Islámu je vhodné upozornit na pokrytectví celé deklarace. Některá ustanovení se ...

Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) (platnost do 31.12 ...

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 V platném znění. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se ...

Občanský zákoník (nový) - č. 89/2012 Sb. - Aktuální znění

89. ZÁKON. ze dne 3. února 2012. občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Nový Občanský zákoník (úplné znění) -

Zákon občanský zákoník (úplné znění) ... 89. ZÁKON. ze dne 3. února 2012. občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Sousedi jako mor lidstva 2.díl | Nadřevo

Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do bodu, odkud vyšel.